منتدى ربيع الحياة
اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Bj9d4z5fowzk


منتدى ربيع الحياة
اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Bj9d4z5fowzk

منتدى ربيع الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
Cool هـ,ـلـ,ـآ ...كـ,ـيـ,ـفـ,ـكـ,ـمـ,ـ حـ,ـبـ,ـآيـ,ـبـ,ـيـ,ـ؟
آلـ,ـيـ,ـۅمـ,ـ جـ,ـبـ,ـتـ,ـ لـ,ـكـ,ـمـ,ـ
آشـ,ـكـ,ـآلـ,ـ ۅحـ,ـرفـ,ـ لـ,ـلـ,ـبـ,ـلـ,ـآكـ,ـ بـ,ـيـ,ـريـ,ـ :
حروف انجليزيه مزخرفه:

( A )

Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а 8 ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ

( B )

Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь

( C )

¢ ©️ Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ € Ç ç

( D )

Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫

( E )

Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě € ě Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ Ё Є З е з э ё є 4 Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ è é ê

( F )

₣ Ḟ ḟ ƒ

( G )

Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ

( H )

Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ

( I )

¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị

( J )

Ĵ ĵ Ј ј

( K )

Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ

( L )

£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕

( M )

M ₥ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м

( N )

Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и й п א

( O )

& ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם 5 5 ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ

( P )

P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק

( R )

Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ

( S )

§ Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S

( T )

Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ

( U )

ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ

( V )

ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט 7 √

( W )

Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ ₩

( X )

χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж

( Y )

¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ

( Z )

Ź ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž
حروف صغيره


α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρq я s т υ v ω x ү z ά в ς đ έғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ùν ώ x ч

حروف عربيه :
ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ̷ξ̷ ̷ζ̷̷̷ ̷ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ̷ ﮪ ﮫ ﮬ̷ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ̷ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ̷ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ̶̭͠ ‏ ‏ ۇ ۈ ۉ ̷ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ـے ﺂ̷̷ﺂ̷̷ ﻟ̷ ﻟ̷ﺂ̷̷ .̷̷̸̷̐ـُ ﺂ̷̷ﻟ̷ ﺟ̷ ̷ڳ ﺳ̶ ﺽ̷ ﻧ̭͠ ﺳ̭͠ ﺑ̷ ﭠ̷ ﺷ̷ ﭬ̷ي̷ۓ ﺣ̭͠ ﻛ̷̶̭͠ ﭬ ﺻ̷ ﺧ̷ ﻧ̷ ﺷ̷ ﻋ̷ ﻏ̷ ע̷ ﻣ̶̭͠ ‏ ‏ ﺂ̷̷ ﭑ̷̷̲ ﭠ̯ ﻋ̝̚ ﺑ̭̃ ﻧ̭͠ ﻱ̭͠ ﻏ̶̭͠ ‏ ‏ گ̶̭͠ ‏ ‏ ﺑ̝̌ ۈﯾ̝̌ ﺑ̝̌ ﯾ̝̌ ﻧ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̯͡ ﺟ͠ ﻓ̷̶̣̭̐͠ ﯾ̣̐ ﻧ̭͠ ﻟ̶͠ ﺂ̲ يے ﻋ̶̲̭͠ ‏ ‏ ﯾ̃ ﮖ̶ ﻣ̝̚ ﺑ̭̃ ﺻ̶̭͠ ھٓ ﻣ̭͠‏ ﭔ̯͡ ﭠ ﻋ͠ ﻟ̲ ﭔ̯͡ ﮬ̝̚ ב פ̶̣̭͠ ‏ ‏ פ Щ ﺷ̭͠ םﺂ̸̸̝̚ﯙ̷ ﻓ̭͠ ﻟ̲ ح̶ ﻃ̭͡ ﻋ̯͡ ﻧ̣̐ يے ۑ ﭬ گ گ ﺳ̶̉ ﻟ̶̭͠ ﻗ̮̃ ﺑ̣̐ ﮖ̶ ﻗ̷̮̃ ۆ̷ ﺑ̭̃ﻟﺂ̲ ﺣ̭͠ ﮆ ھُ ہُ ۶̲ ע̷ ﮬ̶̭͠ ‏ ‏ م ﻏ̷ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ב ﻣ̷ ﭰ ﺟ͠ ﺗ̝̚ ﻣ̝̚ ﺗ̝̚ ﺳ̭͠ ﺣ̭͠ ﺻ̝̚ ﺷ̲ ۅ ﻋ̷ ט ﺷ̭͠ ﭑ ‏ ﻏ̷ ہ ﻟٱ ڜ ڒפ ھٓ ﭔ ﻣ͠ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ب̶̭͠ـ گگ ھ مَۓ ﻓ̯͡ دِ פ ل عَِْ ﺛ مّ ڪْ ة ړ ﮔ ﺑ̭̃ ړ بٌ ﻏ تٌ نَ ב̷ ﮨ̶̲. ڪ̯͡خ ̷̴̐ـ פ̇ פ̣ پ ﻋ̝̚ ـُِﮧ̸̸ د ۑ̷ ﻠ̷ ص ڀ ﻟ̲أ ﺻ̶̭͠ ﺳ̶̭͠ ﺧ͠ ژ Ɣ ﺂ̲ﻟ̲.ﯙ̷ ﻗ̲ ﻣ̲̌ ﺂ̲ﯾ̲ ړﺣ̲ ﯙ̷ﻟ̲ ﺂ̲ﻓ̲ ﯾ̲ ﮬ̲̌ دِ ړ ﯾ̲ ﺩ̲ﻟ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̷ﺂ̷ ﯾ̃̾ گْ مَُ ﺣ̭͠ ﺂ̷ﻟ̷
دƷ̥ ﻓ̲̐ ۈ̐ څ ﺳ̣̥̐ ﻧ̭͠ ﮫ̯̲͡ ﺷ̶ ﯙ̷̶̭͠ ﮨ̲ ن̷̶̭͠ ̷̶̭͠. ﻗ̮̃ ﻣ̷̷̝̚ ت̷̶̭͠ﺿ̲̝̉ ﭠ̯ ۍ ﮖ̲
ﻋ̢ ﯾ̾ ﮬ̫͡ ﻓ̢ ﺩ̯̚ ﺟ͠ ﮯ ̄ﻟ ﻳ̉ إﺂ̲ ﭠ̲ ﻧ̭͠ ﺿ̭͠
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٺ ٻ ټ ٽ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ ڇ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ š ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ˜ ڪ ګ ڬ ڭ ڮ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڻ ڼ ڽ ª ۀ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ÿ ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ۶ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﻢ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ە ξ ζ


ﺂ̲ ﺂ̷̷̶̭͠ ﺂ̷̷ ﺑ̷̉ ﭔ̭͠ ﮨ̲ پ̶͠ پ ﭠ̯ ﺛ ڇ ﺟ̭͠ ﺣ̲ ב ﺣ̭͠ څ ﺧ̲ ڌ ﺩ̲ ڎ ژ ڒ ﺳ̣̥̐ ﺳ̲ ﺳ͠ ڛ ﺷ͠ ﺷ̲ ﺸ̷ ڜ ﺻ̝̚ ﺻ̲ ڞ ﺿ̲ ﺿ̭͠ ڟ ﻁ̲ ۶̝̚ ﻋ̝̚ ﻋ̲ ڠ ﻏ̲ ڤَِ ﭬ̲ ﻗ̮̃ ﻗ̲ ڳ ڪ ﮔ̲ ڳ̶̭͠ ڽ ﻧ̭͠ ﻧ̲ ۆ ﻳ̷̉ ﯾ̲ ﯾ̃ يـﮯ ې ﮪ̲ ﮪ̲ ێ ﻟ̲ ڵ ‏ﻟ̶̭͠ ﻣ̲ ﻣ̝̚ ﻣ̉ ﭢ
غ ﺿ ﺻ ﻣ̣̥̐ ڍ ذ ﺟ ﺧ ﺣ͠ ﻓ ﻗ̭͠ ﺛ ﺳ̭͠ ﺷ͠ ﯾ ﺑ ﻟ ﭠ ﻧ گ ط ظ ر

اشكال مزخرفه :
(͡๏̯͡๏) الرموز (͡๏̯͡๏)


๘ۣۜ ๘ ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡ ๖ ๖ۜ ๖ۣۜ ๘͡ ว ζ ζ̮͡ ξ ๑ۣۜ ζ͡ ๘ۣۜ๖ ะ ޒِζ͡ ͠ ๔ ๕ .̮͡๖ۣۣۜۜζ̮͡ ๘̯͡ζ ๖ۣۜ ͡͡Ϡะۣۨ͠ Ϟ͡ζ͇͡ *(๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡ه̯ه) ˘Õ̮Õ˘ ๏̯͡๏/̵͇̿/̿ ̿ ̿̿¨ ¨ /̵͇̿̿/͡϶ ̿̿ ̿̿ ̿̿ (̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅()=


« » 《 》『 』大❤️大 ะ̮͡ღ ָ ¦ ミ ❥ Θ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ✩✩✩✩✩ ︸ ︷ ︸ ︷ ︸ ㋡ ܔ ًٍ 亗 ´¯¥¯`

♧ ღ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️☏⊙ ◎ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ☏℡™️№◈⊙◈♨️§ξ∮¥£♠️ ♣️♥️ ●•۰•♡•۰•● ◐◑。๑∞•◦♀◎♨️ ◊ ▣▤▥▦▩▧▨♬ ♪♩♭♧∏۩۞ юЮ ღㄨ※Ψ彡乀∑ ⌒⌒@▓↑↓←→↘️↙️↔️↕️ω‰ Ω ж фòべあぃ∈
┣┓┏┫▄ █ ▌▒『』〖〗◢ ◣◥ ◤ △ ▲▄ █ ▌▒◊→♡๑۩۞۩๑ ♠️▲▼↑↓→←◊→♡๑۩۞●☆★〓⊙۩๑ ▽⊙ ◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐●﹏●  ●△● ●▽● ⊙▂⊙  ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙●▂●  ●0●  ●︿●●ω

° •ิ . • ஐ இ * × ○ ▫️ ♦️♂ • ♀ ◊ ©️ ¤ ▲ ↔️ ™️ ®️♥️ ╠ ═ ╝▫️ ■ □ ۩ ۞ ๑ » « ¶ ஐ † εïз ♪ ღ ♣️ ♠️ • ± җ ۝♥️ิ.•ัﻬஐ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚ ♪๑Θ ●○♠️« ° •
ˊˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ  ˇ△ˇ ˇ▽˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏ ˙ ˙△ ˙ ˙▽˙ ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽

•.★*... ...*★.• •*.:【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ♧ ღ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️☏⊙ ◎ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ♣️ ★ じ ▒ ...¤¸¸.•´¯`•.¸•..>>--» [[]] «--<<..•.¸¸•´
๑☆ ◎ ☜ ☞ ☜ ☞ ♡ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️ ☏ ⊙ ◎ ▧ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ▪️ ▫️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦ ♠️ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◈ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→๑◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ▓ ▒ Café № @ ㊣ ™️ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑o(‧'''‧)o 。 べò ⓛⓞⓥⓔ べ ☜ ☞ ⊙®️ ◈ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз♂o 。べòべ あぃ £ ω ㊣ § ‰ Ω■Θ I し↑↓← → ↘️↙️ ↔️↕️〓 ☆ ★┣┓┏┫× ▲◢ ◣ ◥ ◤
# 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂√
⊕ ¤ ☼ o O ♋️ ㊝ ► ◄ ✿ ﻬ ஐ ✲ ღ ☃️↔️ ↕️ ↘️╬『』☃️ ❣️••● ➸ ❝❞ ﹌ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂️ ♨️☎️ ☏ ★ △ ▲ ♠️ ♣️ ♧ ∵ ∴ ∷ ♟ # ✖️ ♂ ♀☀️☂️☁️⊙▂⊙ ⊹ ⊱ ⋛ ⋋ ⋌ ⋚ ⊰ ⊹ 彡 ➸ ❝ ❞ ° ﹌ ﹎ ╱╲ ☁️ ₪ ¡ Þ ✱△㋡◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄ Ω ж ф юЮﻬஐஓ✲ღ ☃️❆━╃ ╄━ ┛┗ ☃️ ☄️ ★ ☆ ☇⊕℡❣️•۰•● ∈ 彡 ◤ Ω ж ф☁️

▒ ▄ █ ▌๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ► ◄ ⊙ ✎ ✟❤️ ➹ ❀ ✏️☂️ ✖️ ®️ ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ﻬ ஐ ღ ♧ 。♬♩ ♭♪ ▶️ ▧ ▨ ♨️↔️ ↕️ ◊ ◦
o 。。 べ ò £ ✿ ❤️ ω ㊣♥️『』Ψ§ ■Θ I し↑↓← → ↔️↕️〓× △ ▲◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄ Ω ж ф юЮ ﻬஐஓ✲ღ ━╃ ^_^ ◤ Ω ж ф юЮ
๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ► ◄ ⊙ ✎ ✟❤️ ➹ ❀ ✏️☂️ ✖️ ®️ ﻬ ஐ ღ ♧。◕。 ↘️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦ ۝ இ ╠ ═ ╝▫️ ¶ ξζ ∑ ‰ ⅝ ⅞
♠️ ♣️☂️ ♂ ♀⊙ஐﻬ☺️ ☻ ► ◄ ↔️↕️ ▪️ ▫️♦️ ▀◦☼ ♠️ ♣️ ◙ ◈ ♫ ♪ ♪の ☆→あ ぃ £►♡ ▪️ ▫️♥️☞o 。◕‿◕。 べ ò £ ✿ ❤️ ω ♡ ♥️『』Ψ§ ■Θ I し↑↓← → ↔️↕️〓× △ ▲◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•` ** ...*(¨`•.•´¨) ... * .`•.¸(¨`•.•´¨) * . * .. * .*.. *`•.¸.•´* (¨`•.•´¨)..* ... *`•.¸.•´ * *. *
↘️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦◊ ♥️ ╠ ═ ╝▫️ ––––•(-•♥️♥️•-)•––––■ □ ۩ ۞ ๑ » « ¶ ஐ εïз ♪ ღ ♣️ ♠️ • ± җ ۝ ° •ิ . • ஐ இ * × ○ ▫️ ♦️ ♂ • ♀ ◊ ©️ ¤ ▲ ↔️ ™️ ®️

ﻬஐ¤ღ ღ¤ஐﻬ §¤~¤§¤~¤§ §¤~¤§¤~¤§ ♥️【★】 【★】♥️

♣️ ★ じ ▒ ...¤¸¸.•´¯`•.¸•..>>--»◈¯`•.☆__)ҳ̸Ҳ̸ҳ۞۩๑[sՖศДקקツ|

¾
¼
½حروف

™️
©️
®️
شكل الصاعقة !

حروف ع بعض
æ
Æ
قوس حديد


ولعشاق قيمزر حروف انجليزيه مزخرفه<<حلوه
(A)


ζ͡Ą ζ͠a ๖ۣۜĄ ๖ۣۜÃ ̮͡д ͡a ζ̮͡āะ


Д ª Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ล ά α λ Ά
а ۸ ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ
Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ À Á Â Ã Ä Å à á â ã
ä å à â ą


****


(B)


ζ͡B ๘ۣۜΒ ζ͡β ๖ۣۜ฿ ๖ۣۜβ ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡B ޒِζ͡B


Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь ß ϐ


****


(C)


ζ̮͡Č ͡ζ̮͡ς ๖ۣۜC ๘͡ Ċ


¢ ©️ Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς С с € Ç ç
ç
****


( D )


ζ̮͡Đ ๖ۣۜD ๖ۣۜđ๖ ๖Đ


Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫


****


( E )


๘ۣۜĔ ζ̮͡Ę


Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě € Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ è é ê ë
Ё Є З е з э ё є ع غ ٤ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề
Ể ể Ễ ễ Ệ ệ È É Ê è é ê Œ œ Ә ә


****


( F )


๖ۣۜF


ғ ₣ Ḟ ḟ ƒ


****


( G )


ζ͡Ģ ζ̮͡Ğ ģว


Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ


****


( H )


ζ̮͡Ң ๘ۣۜĦ ๘͡ Ĥ ๖ۣۜĤ


Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ


****


( I )


๖ۣۜI ζ̮͡Ĭ


¡ ¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι
ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị į ί î ï ι


****


( J )


๖ۣۜJ ζ͡ĵ


Ĵ ĵ Ј ј


****


( K )


ζ͠๖ۣۜҚ ๔k


Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ к


****


( L )


๖ۜL


£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ


****


( M )


ζ͡ற ζ͠ḿ ζ͡M ๖ۣۜM


M ₥ ɱ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м ற


****


( N )


๖ζۜ͡И ๖ۜŇ .̮͡๖ۣۣۜۜζ̮͡N


Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и
й п π η ŋ א


****


( O )


Õ̮Õ ʕۣۨỔ ζ̮͡O


º ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ
ф θ o O σ ό ס ם ۵ ٥ ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ
Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ σ ό ô


****


( P )


ζ̮͡P ๑ۣۜP


P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק


****
( R )


ζ͡Ŗ ๖ζ͡Ŗ ๖ۣۜR๖ ๘ۣۜЯ ๖ۣۜR


Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ я


****


( S )


๘ۣۜŜ ๑ۣۜŞ ζ͡Ṧ ζ͡§ ๘̯͡ζ͡Ş


š ş § Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S Š ş****


( T )


ζ̮͡Ť ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡Ŧ ζ̮͡Ŧ


Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ


****


( U )


ζ͡Ữ ๘͡ Ų


ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ
Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย
ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ û ü μ ữ υ ù


****


( V )


๑ۣۜṼ ζ̮͡Ṽ


ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט ۷ √


****


( W )


ζ̮͡Ŵ


ώ ω Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ


****


( X )


Ҳ͡ ζ̮͡Ẋ


χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж 乂


****


( Y )


ζ͡Ўะ


¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ
ỷ Ỹ ỹ γ Ÿ


****


( Z )


ζ̮͡ ŽŹ ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž


**********************口丨己ㄋㄐ
0-1-2-3-4


ち丘了日の
5-6-7-8-9


丹乃ㄈ刀
A-B-C-D


モ于彑廾
E-F-G-H


エ丿乆乚
I-J-K-L


巾几口ㄗ
M-N-O-P


ゆ尺己ㄒ
Q-R-S-T
凵ひ山
U-V-W


ㄨ丫 乙
X-Y-Z要原这世界拥有好的切爱所暖为关怀以快乐 ㊚㊛㊙️㊧㊨


ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ Ⓜ️ⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ

وقريبا ... سااتيكم برابط الزخرفه للبلاك

لا تحرموني ردودكم
{احلى ردود من احلى ناس}

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyرد: اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
مشكور على الحروف و الاشكال المزخرفة ساستخدمها لكتابة اسمي

في انتظار المزيد منك

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyرد: اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
شكرا لك على هده الحروف المزخرفة الرائعة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى